The College Rhymney, @ Centres and Community learning

Mae The College @ Large yn cynnig cyfleoedd addysgiadol drwy fwrdeistref Caerffili gyfan.  Cymunedau lleol sydd wedi llunio’r cwricwlwm, gan adlewyrchu eu dyheadau a’u hanghenion ar gyfer adfywio eu cymunedau.  Mae’r addysg yn cael ei darparu mewn lleoliadau cymunedol fel neuaddau pentref, llyfrgelloedd, YMCA, ysgolion, canolfannau cymunedol a chanolfannau adnoddau.

 

Os ydych chi eisiau gweld y lleoedd cymunedol a’r cyrsiau sy’n ar gael, defnyddwch y map ar y dde.

 

Os oes angen wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch Y Coleg Rhymni : 01443 810128

 

Rhymneyclassroom1.jpg Rhymneyclassroom2.jpg Rhymneyclassroom3jpg Rhymneyclassroom4.jpg

Events

Keep up to date with all the events from The College Rhymney, @ Centres and Community Locations

Exciting Higher Education courses

Fancy a Degree? Check out our exciting Higher Education courses that are now available via UHOVI on your doorstep

Follow Us