Courses

Mae Y Coleg Ystrad Mynach yn cynnig amrywiaeth eang iawn, yn llawn-amser, rhan-amser a hyblyg (galwedigaethol ac academaidd) o Lefel Mynediad i Lefel 5. Mae’r safleoedd yn Ystrad Mynach, Rhymni, Y Bargoed, Y Coed Duon a Chwm Aber, a dros 30 safleoedd cymunedol,  mae yna cyrsiau am bawb.

Am wybodaeth bellach am ein cyrsiau, dilynwch yr opsiynau ar y chwith.

 
This page was last updated on 16 May 2012

Dilynwch ni