The College

 

The College Ystrad Mynach 1958                                                Ystrad Mynach Spring 2010 (6).jpg

Y Coleg Ystrad Mynach 1960                                                              Y Coleg Ystrad Mynach 2012

Mae gan y coleg nifer o safleoedd.  Mae’r brif  safle yn Ystrad Mynach, gydag is-safle yn Rhymni.  Cynigir cwricwlwm eang ac amrywiol dros bedair cyfadran:

•             Gwasanaethau proffesiynol a masnachol

•             Y Gyfadran Academaidd, Addysg Barhaus i Oedolion, Gofal, Teithio a Chwaraeon

•             Technoleg (sy’n gyfrifol am ddysgu yn y gwaith)

•             Coleg Rhymni (sy’n cynnwys The College @ Large)

Mae The College @ Large yn cynnig cyfleoedd addysgiadol drwy fwrdeistref Caerffili gyfan.  Cymunedau lleol sydd wedi llunio’r cwricwlwm, gan adlewyrchu eu dyheadau a’u hanghenion ar gyfer adfywio eu cymunedau.  Mae’r addysg yn cael ei darparu mewn lleoliadau cymunedol fel neuaddau pentref, llyfrgelloedd, YMCA, ysgolion, canolfannau cymunedol a chanolfannau adnoddau.

Mae Y Coleg Rhymni’n gwasanaethu blaenau Cwm Rhymni, gan ddarparu cyrsiau galwedigaethol ac addysgiadol sy’n addas i bawb.  Yn ychwanegol  at hynny, mae’r Coleg yn cynnal cyrsiau Sgiliau Sylfaenol, ESOL a dysgu cymunedol trwy Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gyfan.

Yma hefyd mae llawer o gyrsiau amrywiol iawn fel Cerbydau Modur, Busnes a Chyfrifiaduron, Cynghori, Ffotograffiaeth Ddigidol Gwallt a Harddwch a Chwaraeon.

Mae’r cyrsiau cymunedol yn cael eu cynnal mewn canolfannau cymunedol, ysgolion a chapeli.  Yn eu plith mae Darlunio, Ysgrifennu Creadigol, Caligraffeg, Cyfrifiaduron, Celf Losgliw, Galluoedd Sylfaenol, ESOL, Cymraeg a Ffotograffiaeth Ddigidol.

Mae gan y coleg ganolfannau yn Y Bargod, Y Coed Duon, a Chwm Aber, sy’n darparu addysg hyblyg ar amseroedd sy’n cydymffurfio â gofynion teulu a swyddi ar gyfer cyrsiau TG a Galluoedd Bywyd. 

Mae’r nifer fawr o gyfleoedd hyblyg ac amrywiol yn cydymffurfio â gofynion yr ymdrechion i ledaenu’r efengyl trwy gynnig cyfleoedd addysgiadol i gynifer â phosib.

Bob blwyddyn mae Cyfadran Datblygu Busnes y Coleg yn darparu hyfforddiant i nifer fawr o gyrff, gan gynnig cyrsiau “oddi ar y silff” a hyfforddiant wedi’i lunio’n benodol.
This page was last updated on 16 May 2012

Dilynwch ni